Тест-план ТНВД

Тест-план ТНВД  -  справочная информация о настройке параметров топливного насоса.

 

 • Тест-план IFA Multicar M25Развернуть

  ТНВД 

  ДЕР4КS0031

  Двигатель

  4VД8, 8/8,5-2SRF

  Применяемость

   Автомобиль «ИФА-Мультикар-25»

  1.

  Направление вращения

   

  влево

  2.

  Геометрическое начало подачи

  (1,9±0,16) мм.

  3.

  Последовательность подачи

  1-3-4-2

  4.

  Разделение подачи по углам градусов

  0°-90°-180°-270°

  5.

  Допуск по углам

  ±30`

   

   

   

  1.

  Модель распылителя

  SД1C4-1;SДCД12

  2.

  Модель форсунки

  SВL57/77 V-001

  3.

  Давление начала вспрыскивания

  175 кгс/см2

  4.

  Параметры вспрыск. трубки

  (6´2´600)мм.

  5.

  Давление открыт. перепуск. клапана  

  0,6 кгс/см2

  Регулировочные

  параметры

   

   

  параметры

  об/мин

   

   

  число

  ходов

  кол-во

   топ. См3.

  Приращ.

  под. см3.

  Нерав.

   см3  

  Прим.

  1.  Номинальная подача

  1000

  500

  12,6-13,4

  0

   

  ±0,4                                        

   

  2.  Максимальная подача

  1750

  500

  15,4-16,0

   

   

  ±0,3

   

  3.  Контроль подачи

   

   

   

   

   

   

  4.  Контроль подачи 

   

   

   

   

   

   

  5.  Контроль  подачи  х/ход

  375

  500

  4-6

   

   

   

  6.   Пусковая подача

  200

  500

  31,5

   

  ±2,5

   

   

  7.  Начало выключения подачи

  1830+20

   

   

   

   

   

  8.  Полное выключение подачи

   

   

   

   

   

   

  9.  Контроль подачи 

   

   

   

   

   

   

  10. Контроль неравн. Подачи

   

   

   

   

   

   

  Параметры муфты

  опережения вспрыскивания

                   об/мин

              Угол разворота     

               град.

  1.  Номинальный угол разв.

  1000

  1,5-2,5

  2.  Контроль угла разворота

  1500

  3,5-4,5

  3.  Контроль угла разворота

  2000

  5,5-6,0

  4.  Контроль угла разворота

   

   

  Проверять на ТНВД отрегулированном на n=1400 об/мин;q=35 см3/1000ход. Р=175 кгс/см2

 • Zetor 8401.1Развернуть

   

   

   SEŘIZOVACÍ PŘEDPIS                                         5083c

   

   

   

   VSTŘIKOVACÍ SOUPRAVA                                   PP4M85K1e – 3132

   PRO MOTORY                                                         ZETOR – Z 8401.1

   Uvedené hodnoty platí pouze pro zkušební zařízení MOTORPAL.

  4.4.下午十二下午十二 12:14

  A: 1. Smysl otáčení       

  vpravo

   

   

   

   

       2. Počátek dodávání

    3,5 + 0,05 mm od DMP – dolní mrtvá poloha         

       3. Pořadí vstřiku

    1 – 3 – 4 – 2

       4. Toleranční pole

  + 30'

   

   

   

   

       5. Úhlové rozdělení  

  0° - 90° - 180° - 270°

  B: 1. Vstřikovací trysky

    KDOP115S530 – 4376

       2. Vstřikovače

    NC 57A – 1304

   

   

       3. Otevírací tlak  

  17,0 MPa

   

   

   

   

       4. Vstřikovací trubky  

  6 x 2 x 750 mm

   

   

   

   

       5. Přetlakový ventil

  45-80 KPa

   

   

   

   

       6. Zkušební kapalina ISO 4113 (Shell)

    teplota °C

   

   

   

   

  C:  Seřizovací úkon                       

   Otáčky ( min-1)

  Počet zdvihů

  Dodávané množství ( cm3)

  Rozdíl (cm3)

  Poznámka  

  1. Seřízení jmenovité dodávky

  1100

  200

  16,3 – 16,8

  1,0

  Zasunutí regulační tyče upravit šroubem dodávky, aby reg. tyč byla cca 1,5 mm od čela tělesa čerpadla.

  2. Začátek zavírání

  1120 – 1130

  -

  -

  -

  Upravit pomocí dorazového šroubu palce regulátoru.

  3. Kontrola přeběhu

  1175

  200

  -

  1,0

  Kontrolovat rozdíly v dávkování.

  4. STOP

  max. 1290

  -

  0

  -

  Dorazový šroub zašroubovat na dotyk s převodovou pákou a pak povolit o 1,25 závitu ( cca 1 mm ).

  5. Konec automatického startu

  350 – 380

   

   

   

  Seřídit pouzdrem volnoběhu. Seřízení provádět z vyšších otáček.

  6. Seřízení pozitivní korekce

  850

  200

  +0,8 – 1,1 oproti op. č. 1

  -

  Dodávku nastavit pozitivním korektorem.

  7. Kontrola dodávky

  500

  200

  15,8 – 16,8

  1,0

   

  8. Volnoběhová dodávka

  300

  300

  3,8 – 4,3

  1,0

  Dodávku nastavit ovládací pákou.

  9. Přidání volnoběhu

  200

  200

  min. 7,0

  -

  Kontrolovat zvýšení dodávky.

  10. STOP volnoběhu

  max. 450

  -

  0

  -

   

  11. Kontrola jmenovité dodávky

  1100

  200

  16,3 – 16,8

  1,0

  Dotáhnout šrouby přírub.

  12. Startovací dodávka

  100

  100

  12,0 – 14,0

  1,6

  Namontovat zátku dorazu regulační tyče.